PZFD przypomina o zasadach bezpiecznego zakupu mieszkania

Zakup nieruchomości może okazać się jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Polski Związek Firm Deweloperskich od lat edukuje i zwraca uwagę na podstawowe zasady, którymi warto się kierować szukając własnego M. Przypominamy, na co zwrócić uwagę podczas zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie nieruchomości od dewelopera warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób można sprawdzić dewelopera, zanim zdecydujemy się na zakup nowego mieszkania lub domu.

Zweryfikuj, czy deweloper jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich

W pierwszej kolejności polecamy zapoznanie się z listą członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Członkostwo to zobowiązuje dewelopera do przestrzegania standardów zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk na linii klient-deweloper. Członkiem nie może bowiem zostać pierwsza lepsza firma – każdy deweloper chcący przystąpić do PZFD musi posiadać historię inwestycyjną, zdobyć rekomendacje należących już do Związku firm, przedstawić dokumenty zaświadczające o dobrej kondycji finansowej firmy.

Zapytaj dewelopera o rachunek powierniczy i prospekt informacyjny

Od 29 kwietnia 2012 roku, w związku z wejściem w życie przepisów tzw. ustawy deweloperskiej, deweloperzy rozpoczynający inwestycje zobowiązani są do prowadzenia rachunku powierniczego, stanowiącego zabezpieczenie dla budowanej inwestycji i tym samym dla klientów. Deweloper nie otrzymuje z góry środków na inwestycję – rachunek powierniczy prowadzony przez bank zasilany jest kolejnymi transzami kredytu udzielonego na cel postawienia nieruchomości. Środki będą mogły być wykorzystane dopiero w momencie zakończenia całej inwestycji lub kolejnych etapów.

Innym obowiązkiem, jaki nakłada na dewelopera ustawa, jest przekazanie klientowi prospektu informacyjnego. Stanowi on instrument ochrony praw konsumentów, zawierający dane dotyczące spółki oraz dotychczas podjętych inwestycji. Prospekt zawiera wiele ważnych informacji, takich jak stan prawny działki, na której budowana jest nieruchomość, źródła finansowania inwestycji, główny wykonawca, posiadane obciążenia hipoteczne, a także terminy realizacji budowy.

Sprawdź, czy deweloper nie jest dłużnikiem

W celu zdobycia informacji, czy deweloper, u którego chcemy kupić mieszkanie, nie posiada przeterminowanych zobowiązań, można sprawdzić go rejestrach dłużników, które posiadają listy nierzetelnych kredytobiorców. Jeśli deweloper nie widnieje w żadnym rejestrze, to oczywiście dobry znak, ale dla pewności można poprosić go o wgląd do sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata działalności.

Dowiedz się, jak finansowana jest nieruchomość

Klient może dowiedzieć się od dewelopera, w jaki sposób finansowana jest budowa nieruchomości. Deweloper może finansować budowę ze swoich środków lub w ramach kredytu zaciągniętego w banku. Kredytowanie budowy nie powinno przestraszyć klienta – może to wręcz wpłynąć pozytywnie na jego ocenę, gdyż bank zanim udzieli kilku milionów kredytu, dokładnie sprawdzi kondycję finansową wnioskodawcy. Jeśli kredyt został udzielony, jest to jednoznaczne z pozytywną opinią banku na temat dewelopera.

Zapoznaj się z wcześniejszymi inwestycjami

Pomocne może być także zapoznanie się z podjętymi lub zakończonymi przez dewelopera inwestycjami. Ocena wyglądu budynków, zebranie informacji od mieszkańców, a nawet zapoznanie się z wpisami na forach internetowych, poruszających temat dewelopera, to cenne źródła informacji.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Comments are closed.