Zwrot towaru kupionego w sklepie, w sieci – Twoje prawa

Zwrot towaru kupionego w sklepie

„Kupiłam wczoraj spodnie, jednak po przyjściu do domu stwierdziłam, że mi się nie podobają. Czy mogę je zwrócić?Kupiłam wczoraj spodnie, jednak po przyjściu do domu stwierdziłam, że mi się nie podobają. Czy mogę je zwrócić?”

Nie. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie przewiduje możliwości zwrotu towaru zgodnego z umową, dlatego sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia takiego towaru.

Konsument musi zdawać sobie sprawę z tego, że decydując się na kupno jakiejś rzeczy, zawiera umowę i nie powinien oczekiwać od sprzedawcy, że ten będzie skłonny bez powodu tę umowę rozwiązać. Innymi słowy – sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru (zgodnego z umową) do sklepu i zwrotu jego wartości.

Niektóre sklepy zachęcają konsumentów do zakupów ustalając termin (np. dwu-, siedmio- czy dziesięciodniowy), w którym to konsument może rozmyślić się z zamiaru kupna i oddać towar do sklepu (w stanie nieużywanym). Praktyka ta nie wynika z przepisów prawa, nie jest też wynikiem uprzejmości sprzedawców, ale efektem konkurencji na rynku – sprzedawca, który chce pozyskać konsumenta na więcej niż jeden zakup, stara się zapewnić mu dobre (lepsze niż inni sprzedawcy) warunki. I bardzo dobrze!

Inną metodą jest indywidualne umówienie się konsumenta ze sprzedawcą na termin, w którym ewentualnie można zwrócić kupowany towar. Z praktyki SKP wynika, że większość sprzedawców przystaje na taki dodatkowy warunek – należy pamiętać, aby zostało to zaznaczone w jakiś sposób na paragonie, rachunku lub innym dowodzie sprzedaży. A jeśli sprzedawca nie chce pójść nam na rękę – lepiej skorzystać z oferty konkurencji.

Zwrot towaru kupionego z katalogu wysyłkowego

Umowa zawarta bez jednoczesnej obecności obu jej stron czyli sprzedawcy i konsumenta (np. z katalogu, przez Internet) jest umową sprzedaży na odległość.W skrzynce pocztowej znalazłam katalog firmy wysyłkowej z niedrogimi ubraniami i zamówiłam sobie bluzeczkę. Kiedy otrzymałam przesyłkę, okazało się, że bluzka w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej i wcale mi się nie podoba. Czy mogę zrezygnować z zakupu?

Umowa zawarta bez jednoczesnej obecności obu jej stron czyli sprzedawcy i konsumenta (np. z katalogu, przez Internet) jest umową sprzedaży na odległość. W takich umowach konsumentowi przysługuje prawo do namysłu – w ciągu 10 dni od otrzymania towaru może się rozmyślić i odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Sprzedawca powinien poinformować konsumenta na piśmie o możliwości odstąpienia od umowy.

Odstąpienia dokonuje się przez oświadczenie złożone na piśmie – musi więc ono zawierać własnoręczny podpis. Najlepiej wysłać takie oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dotarło. Oświadczenie może składać się z jednego zdania, np. „Odstępuję od umowy sprzedaży bluzki [tu można wpisać datę zawarcia umowy, ewentualnie numer zamówienia jeżeli konsument posiada takie informacje]”.

 Zwrot pieniędzy przez sprzedawcę, a zarazem zwrot rzeczy (bluzki) przez konsumenta (w stanie niezmienionym – bluzka nie może być używana), powinien nastąpić w terminie 14 dni od momentu, w którym sprzedawca dowiedział się o odstąpieniu przez konsumenta od umowy – otrzymał oświadczenie. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 7 ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zwrot towaru kupionego na aukcji

„Kupiłam kosmetyki poprzez tzw. aukcję internetową. Czy mogę odstąpić od umowy korzystając z przepisów o umowach zawieranych na odległość i odesłać towar? Kupiłam kosmetyki poprzez tzw. aukcję internetową. Czy mogę odstąpić od umowy korzystając z przepisów o umowach zawieranych na odległość i odesłać towar?”

Jeżeli w trakcie aukcji miało miejsce podbijanie ceny, to nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Przepisów odnoszących się do umów zawieranych na odległość nie stosuje się bowiem do sprzedaży z licytacji.

Jeżeli jednak cena była z góry ustalona (np. opcja „kup teraz”), a sprzedawcą był przedsiębiorca, to istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy, jako od umowy zawartej na odległość. Odstąpienia dokonuje się przez oświadczenie złożone na piśmie – musi więc ono zawierać własnoręczny podpis. Najlepiej wysłać takie oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dotarło [czytaj więcej: Zwrot towaru kupionego z katalogu wysyłkowego ]

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 6 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

źródło: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
www.konsumenci.org

Comments are closed.